43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
АНАЛІТИЧНА інформація про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" у І півріччі 2008 року

1. Загальний аналіз стану виконання вимог Закону у сфері діяльності органу виконавчої влади.

Питанню профілактики корупційних діянь серед державних службовців фінансових органів області приділяється постійна увага. Інформації про порушення законів України „Про боротьбу з корупцією” та „Про державну службу” в головфінуправлінні та фінансових органах області від відповідних органів не надходило. Не виявлено таких фактів безпосередньо і керівництвом головфінуправління.

В головфінуправлінні забезпечується добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також щорічна оцінка виконання службових обов’язків, періодична ротація державних службовців. Конкурсна комісія ретельно перевіряє дані щодо кандидатів на посади державних службовців управління. Обов’язковими є питання на знання Закону України “Про боротьбу з корупцією” в білетах на іспитах по прийому претендентів на державну службу. В особистих річних планах осіб, зарахованих до кадрового резерву управління, передбачено ознайомлення з вимогами законів України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією”. Вивчення вимог зазначених вище законів передбачається і в індивідуальних планах осіб, які проходять стажування на посадах державних службовців управління.

Щороку у квітні проводиться перевірка стану ведення особових справ державних службовців на відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 та стану дотримання Інструкції по заповненню особових карток (форма П-2ДС), затвердженої наказом Мінстату України від 26 грудня 1995 року № 343. Організовано систематичне вивчення зведених інформацій Міністерства фінансів України та облдержадміністрації про запобігання корупції та притягнення винних державних службовців до відповідальності за порушення вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” з метою недопущення корупційних діянь державними службовцями управління та проведення профілактичних заходів. Забезпечується вчасне фінансування захищених статей по головних розпорядниках коштів обласного бюджету. Проводиться щомісячна інвентаризація готівки в касі управління та щорічна інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у матеріально відповідальних осіб апарату управління і бази відпочинку на озері Світязь. Контролюється реальність і своєчасність проведення бухгалтерських операцій по веденню бухгалтерського обліку виконання кошторису видатків на утримання апарату управління, достовірність звітних даних шляхом щомісячної перевірки документів касово-меморіального характеру.

Здійснюється щомісячний і щоквартальний контроль за дотриманням обсягів бюджетних призначень при розподілі та доведенні видатків Державного бюджету на утримання апаратів місцевих державних адміністрацій, їх управлінь та відділів, та видатків на утримання органів місцевого самоврядування. Надаються довідки та консультації працівникам управління з питань застосування Закону України „Про боротьбу з корупцією” у практичній роботі.

2. Детальний аналіз виконання окремих положень Закону, що встановлюють відповідні вимоги чи обмеження:

1) дотримання спеціальних обмежень, установлених для державних службовців та інших осіб, що уповноважені виконувати функції держави, спрямовані на запобігання корупції (стаття 5); Зі спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією”, щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби ознайомлені під розписку всі державні службовці фінорганів області. Вказані розписки додані до особових справ. Особи, які претендують на прийняття на державну службу в фінорганах, попереджаються про встановлені щодо них обмеження також під розписку. Порушень спеціальних обмежень державними службовцями фінорганів області не виявлено.

2) дотримання вимог фінансового контролю (стаття 6); Забезпечено своєчасне подання державними службовцями фінорганів області декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї за 2007 рік та надана інформація з цього питання у відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації.

3) відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією (стаття 10); У зв’язку з відсутністю виявлених корупційних правопорушень серед держслужбовців фінорганів області їх керівники у І півріччі 2008 року не притягувались до відповідальності за умисне невжиття заходів, передбачених ч.1ст.10 Закону України „Про боротьбу з корупцією”.

4) відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією (стаття 11); У кожному фіноргані області наказом керівника установи визначено особу (держслужбовця), відповідальну за забезпечення боротьби з корупцією. У зв’язку з відсутністю виявлених корупційних правопорушень серед держслужбовців фінорганів області у І півріччі 2008 року до адміністративної відповідальності особи, на яких покладено відповідальність по боротьбі з корупцією, не притягувались.

5) кількість осіб, щодо яких прийнято рішення суду про заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня їх звільнення; При прийнятті документів від осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в фінорганах області, особлива увага звертається на підстави звільнення з попереднього місця роботи. Конкурсна комісія ретельно перевіряє дані щодо кандидатів на посади державних службовців. У І півріччі 2008 року особи, щодо яких прийнято рішення суду про заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня їх звільнення, на роботу в фіноргани області не приймались.

6) кількість осіб, звільнених з посади на підставі рішення суду; У зв’язку з відсутністю виявлених корупційних правопорушень держслужбовці фінорганів області у І півріччі 2008 року за відповідною статтею на підставі рішення суду не звільнялись.

7) заходи, вжиті для виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи органу виконавчої влади та щодо посилення контролю за відкритістю та прозорістю його роботи; З метою розширення доступу до інформації з питань фінансово-бюджетної діяльності, стану виконання бюджету області та відповідно до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року №327/225 та розпорядження голови облдержадміністрації від 30 вересня 2002 року № 420 “Про подальше забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади області” згідно до наказу начальника головфінуправління № 93 від 20.08.2003 року з підприємством “ВІЗОР” був заключений договір на розробку власного веб-сайту головфінуправління.

Розроблений веб-сайт головфінуправління розміщується на веб-сервері підприємства “ВІЗОР” і використовує зареєстроване доменне ім’я finance.voladm.gov.ua. Наказом начальника головфінуправління № 13 від 02.03.2004 року „Про інформаційне наповнення веб-сайту головфінуправління” затверджено перелік даних для розміщення на веб-сайті головфінуправління, терміни їх подання та поновлення.

Головфінуправлінням щомісячно до 15 числа подається організаційному відділу облдержадміністрації звіт про виконання обласного бюджету за відповідний період, а також всі розпорядження голови облдержадміністрації та рішення голови облради, в яких приймало участь, для розміщення у мережі Інтернет на веб-сайті облдержадміністрації. Періодично виконання бюджету висвітлюється в засобах масової інформації (на сторінках преси та по телебаченню) за коментарем начальника головного фінансового управління облдержадміністрації Никитюка І.М. та його заступників. Підсумки виконання місцевих бюджетів розглядаються на нарадах у голови облдержадміністрації та на нарадах керівного складу фінансових органів області в головфінуправлінні. З метою забезпечення належної організації і контролю за виконанням нормативно-розпорядчих документів з питань забезпечення відкритості у діяльності фінансових органів області відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 30 вересня 2002 року № 420 „Про подальше забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади області”, інших прийнятих облдержадміністрацією нормативно-розпорядчих документів у зв’язку з Указом Президента України від 1 серпня 2002 року № 683 „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” та наказу головфінуправління від 17.01.2003 № 5 „Про організацію виконання нормативно-розпорядчих документів з питань забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” щоквартально до 8 числа, наступного за звітним кварталом місяця, та за 25 днів до закінчення кожного кварталу подаються узагальнені інформації щодо надання відкритої інформації на звернення громадян та про хід виконання Указу Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 та доручення Прем’єр-міністра України з цього питання управлінню інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

З метою посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, активізації роботи щодо усунення виявлених недоліків і порушень, забезпечення контролю за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу в межах повноважень, наданих Бюджетним кодексом України, в головфінуправлінні видано наказ від 21.07.04 № 57 „Про посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства”.

8) заходи, вжиті для усунення виявлених прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери відносин, правові норми та інші чинники, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень; Організовано періодичне вивчення вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” з метою недопущення корупційних діянь державними службовцями управління та проведення профілактичних заходів. Під час проведення практичних семінарів читаються лекції відповідної спрямованості, для чого запрошуються фахівці з правоохоронних органів та викладачі „Правознавства” з Волинського державного університету.

9) заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців у державному органі. З метою системної і постійної профілактики корупційних діянь, вжиття дійових заходів щодо усунення наявних недоліків та підвищення ефективності цієї роботи в управлінні щорічно розробляється і впроваджується план заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та профілактики корупційних діянь серед державних службовців на поточний рік. У плані заходів на 2008 рік враховані основні вимоги розпорядження КМУ від 15.08.2007 № 657 – р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні ”На шляху до доброчесності” на період до 2010 року”, розпорядження голови облдержадміністрації від 18 лютого 2002 року № 143 „Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, від 6 лютого 2003 року № 84 „Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією”, від 9 лютого 2004 року № 175 „Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2002 року № 346 „Про стан виконання законів України „Про боротьбу з корупцією” та „Про державну службу”. Також використовуються в роботі Методичні рекомендації для державних органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції, затверджені наказом Головдержслужби України від 13.10.2005 № 244. Практикується також проведення навчання осіб, відповідальних за запобігання проявам корупції, з метою якісного виконання покладених на них завдань.

3. Висновки та пропозиції щодо необхідності вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безумовного виконання вимог Закону.

Аналіз проведеної роботи з дотримання законодавства про боротьбу з корупцією та відсутність його порушень серед держслужбовців фінансових органів області свідчить про достатній рівень її організації. В подальшому робота щодо профілактики корупційних діянь серед державних службовців управління здійснюватиметься відповідно до вищезазначених нормативно-правових актів.

 
 
   
 
 
Веб-студія Терен Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України