43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Про внесення змін до Інструкції про складання і виконання розпису обласного бюджету (НАКАЗ від 25 серпня 2016 року № 25)

Відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1.     Унести до Інструкції про складання і виконання розпису обласного бюджету, затвердженої наказом Головного фінансового управління Волинської обласної державної адміністрації від 31 травня 2011 року № 48, зареєстрованої у Головному управлінні юстиції у Волинській області 10 червня 2011 року  за    № 27/1183, наступні зміни:

     1.1. У тексті Інструкції про складання і виконання розпису обласного бюджету слова „відділ зведеного бюджету та  міжбюджетних відносин" в усіх відмінках, замінити словами „відділ зведеного планування, міжбюджетних відносин та інформаційного забезпечення" у відповідних відмінках.

          1.2. У пункті 2.2.:

         1) слова „сектором доходів" замінити словами „відділом доходів та аналізу виконання місцевих бюджетів";

2) слова „Державної податкової адміністрації в області інших" виключити.

           1.3. Пункт 3.6. доповнити абзацом такого змісту:

„Протягом бюджетного періоду відділ зведеного планування, міжбюджетних відносин та інформаційного забезпечення забезпечує збалансованість розпису обласного бюджету за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо)".

          1.4. У пункті 3.7.:

1) в абзаці другому після слів „за кодами бюджетів надсилається" доповнити словами „засобами електронного зв'язку";

2) в абзаці четвертому слово „відділ" замінити словом „сектор".

1.5.У пункті 4.2. слова „Сектор доходів" замінити словами „Відділ доходів та аналізу виконання місцевих бюджетів".

1.6. Пункт 5.1.:

1) в абзаці сьомому після слів „субвенцій з державного" доповнити словами „та обласного", після слів „звітності і контролю" доповнити словами „та господарського забезпечення";

2) доповнити новим абзацом вісім такого змісту:

„З метою дотримання казначейських процедур щодо опрацювання розпоряджень на перерахування коштів, наданих місцевими фінансовими органами, розподіли на перерахування цільових субвенцій структурними підрозділами департаменту фінансів, які подані відділу зведеного планування, міжбюджетних відносин та інформаційного забезпечення і відділу бухгалтерського обліку, звітності і контролю та господарського забезпечення після 15 години, виконуються наступного операційно дня.".

У зв'язку з цим абзаци  вісім - тринадцять  вважати відповідно абзацами дев'ять - чотирнадцять.

3) в абзаці дев'ятому слова „середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України," виключити.

2.     Відділу зведеного планування, міжбюджетних відносин та інформаційного забезпечення (В.Горщар) подати цей наказ юридичному управлінню облдержадміністрації для реєстрації в головне територіальне управління юстиції у Волинській області та забезпечити доведення цього наказу до головних розпорядників коштів обласного бюджету і головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області для застосування в роботі.

3.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту фінансів облдержадміністрації - начальника бюджетного управління В.Максимчук.

4.     Цей наказ набирає чинності з дня  його офіційного опублікування.

 

 

Заступник директора                                                                                В.Селедець

 

 

 
 
   
 
 
Веб-студія Терен Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України