43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Про обласний бюджет на 2022 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 2 666 168 384 грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету - 1 745 660 400 грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету - 920 507 984 грн згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 2 665 664 384 грн, у тому числі  видатки загального фонду обласного бюджету - 1 721 747 138 грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету - 943 917 246 грн;

повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 3 337 000 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - 3 337 000 грн;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 3 841 000 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - 500 000 грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету ­- 3 341 000 грн;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 23 413 262 грн згідно із додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі
23 413 262 грн згідно із додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету на 2022 рік у розмірі 5 000 000 грн, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 1 000 000 грн, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з обласного бюджету (крім субвенцій, що надаються за рахунок коштів цільових трансфертів з державного бюджету), визначені у розписі обласного бюджету як видатки споживання, можуть спрямовуватись з бюджетів - отримувачів субвенцій на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5 до цього рішення.

Відповідно до статей 23 та 108 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації:

1)  за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики розподіляти та перерозподіляти:

субвенції з державного бюджету;

додаткові дотації з державного бюджету;

субвенції, які надані обласному бюджету з інших місцевих бюджетів;

нерозподілені трансферти з державного бюджету;

видатки за рахунок залишків коштів субвенцій з державного бюджету.

2) перерозподіляти між бюджетами територій обсяги субвенцій з обласного бюджету на фінансування окремих видатків соціального захисту населення в межах їх загального обсягу; розподіляти між бюджетами територій обсяги асигнувань субвенції для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100,0 тис. гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на сході України, в межах їх загального обсягу.

Установити, що кошти субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100 тис. гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на сході України, спрямовуються для надання матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців Збройних cил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, працівників поліції і добровольців, які проживали в області та загинули в ході проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, померли внаслідок поранень чи захворювань, нещасних випадків та з інших причин.

У разі загибелі або смерті вказаних вище військовослужбовців внаслідок нещасних випадків, з природних причин та в інших непередбачуваних випадках, виділення матеріальної допомоги здійснюється на підставі рішення робочої групи з вирішення спірних питань щодо виплати допомоги, створеної облдержадміністрацією, за участю працівників обласного військового комісаріату та апарату обласної ради.

Така допомога виплачується органами місцевого самоврядування рівними частками членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) учасника АТО та ООС, які зареєстровані та проживають на території області. У випадку якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Установити, що відповідно до пункту 26 Прикінцевих і перехідних положень Бюджетного кодексу України субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спрямовується для компенсації придбаних медикаментів та витрат на зубопротезування потерпілим особам, виходячи з наявних фінансових ресурсів обласного бюджету.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 207 481 270 грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

Установити, що у 2022 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що  затверджуються обласною радою або обласною державною адміністрацією.

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею  66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду;

3) у частині кредитування є повернення коштів, наданих з обласного бюджету для кредитування індивідуальних сільських забудовників та молодих сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів та надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансову підтримку заходів із корінного покращення пасовищ;

згідно з пунктами 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів та на надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного обласною радою;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з обласного бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

згідно з пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з обласного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

згідно з пунктом 12 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 202 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

10. Дозволити директору департаменту фінансів облдержадміністрації у 2022 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах в установах банків в межах поточного бюджетного періоду з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду обласного бюджету у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до обласного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про обласний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

13. З метою забезпечення виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, на підставі статті 51 цього Кодексу:

1) головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

вжити протягом 2022 року заходів щодо приведення підпорядкованої мережі установ та закладів соціально-культурної сфери у відповідність до бюджетних призначень, визначених в обласному бюджеті на 2022 рік;

підготувати, за необхідності, проєкти рішень обласної ради про реорганізацію відповідних бюджетних установ, передачу окремих установ та їх майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у власність територіальних громад, на території яких вони розташовані та жителів, яких обслуговують у першу чергу;

2) керівникам бюджетних установ; закладів системи охорони здоров'я, фінансування яких не здійснюється за програмою медичних гарантій населенню; комунальних підприємств, які отримують у 2022 році фінансову підтримку з обласного бюджету:

- забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах бюджетних асигнувань на заробітну плату (грошове забезпечення), затверджених у кошторисах та у планах використання коштів (з урахуванням залучення інших джерел, не заборонених законом);

- вжити, за необхідності, заходів щодо повідомлення працівників про вивільнення в установленому законодавством порядку;

3) керівникам комунальних підприємств системи охорони здоров'я,  фінансування яких здійснюється за програмою медичних гарантій населенню, переглянути фінансові плани на 2022 рік з урахуванням визначених у обласному бюджеті асигнувань на оплату енергоносіїв та комунальних послуг; забезпечити безперебійне функціонування закладів з урахуванням залучення  усіх можливих джерел, не заборонених законом.

14. Кошториси, фінансові плани, штатні розписи комунальних підприємств, закладів, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області, та інших форм власності, які утримуються за кошти обласного бюджету, зміни до них, затверджуються головою обласної ради за погодженням з профільними департаментами (управліннями, службами) обласної державної адміністрації (щодо тих юридичних осіб, що перебувають в їхньому управлінні) та відділом з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики перерозподіляти у 2022 році видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів обласного бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів обласного бюджету, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету;

2) видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізацію регіональних програм, що фінансуються з обласного бюджету;

4) об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету.

Установити, що відповідні зміни до бюджетних призначень, передбачені цим пунктом, можуть передбачати відкриття нових бюджетних програм, не врахованих у обласному бюджеті, та спрямування бюджетних коштів на фінансування нових регіональних програм і об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету.

16. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів обласної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів обласного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам облдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Департаменту фінансів облдержадміністрації, головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області, структурним підрозділам облдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів обласного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів обласного бюджету новоствореним структурним підрозділам облдержадміністрації у 2022 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

17. Департаменту фінансів облдержадміністрації у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису обласного бюджету на 2022 рік та врахувати зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

19. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

20. Апарату обласної ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до вимог частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                Григорій НЕДОПАД

 

 

Ігор Никитюк  777 200

 

 

Завантажити Додатки >>>

 

 
 
   
 
 
Технічна підтримка Веб-студія ТРЕК Дія. Цифрова освіта Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України