43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Наказ "Про внесення змін до Інструкції про складання і виконання розпису обласного бюджету" від 01.03.2021 року

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 № 57 «Про затвердження документів, що використовуються в процесі виконання бюджету» (зі змінами), зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року  за                     № 86/6374, з метою упорядкування окремих процедур виконання обласного бюджету та у зв'язку зі змінами системи територіальної організації влади

 

НАКАЗУЮ:

1.     Внести до Інструкції про складання і виконання розпису обласного бюджету, затвердженої наказом Головного фінансового управління Волинської обласної державної адміністрації від 31 травня 2011 року № 48, зареєстрованої у Головному управлінні юстиції у Волинській області 10 червня 2011 року за  № 27/1183, такі зміни:

1) у пункті 1.7. слова „здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам" замінити словами „та за іншими випадками, передбаченими законодавством,";

2) у абзаці п'ятому пункту 2.5. слова „бюджетами районів і міст" замінити словами „місцевими бюджетами";

3) у пункті 2.7. слова „і органам місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад" виключити;

4) пункт 3.3. викласти у такій редакції:

„3.3. Відповідні структурні підрозділи департаменту фінансів за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень 3.7. цієї Інструкції вносять зміни до розпису у ІАС „Місцеві бюджети".

При підготовці змін структурні підрозділи департаменту фінансів враховують інформацію про перераховані кошти за відповідними бюджетними програмами згідно із щоденною казначейською звітністю та інформацію відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин в системі ІАС „Місцеві бюджети" про фінансування у звітний день, за необхідності, подають обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін.

При створенні довідки про внесення змін до розпису відповідний структурний підрозділ департаменту фінансів формує довідку та присвоює їй номер від х0001-х0099 де х рівне:

1 - довідки, що формуються відділом зведеного планування та міжбюджетних відносин;

2 - довідки, що формуються відділом фінансів соціально-культурної сфери;

3 - довідки, що формуються відділом фінансів програм соціально-економічного розвитку;

4 - довідки, що формуються відділом доходів та аналізу виконання місцевих бюджетів.

Після внесення до довідки про внесення змін до розпису у ІАС "Місцеві бюджети" відповідних показників та їх перевірки, відповідний структурний підрозділ департаменту фінансів інформує про створення такої довідки відділ зведеного планування та міжбюджетних відносин для її перевірки і друку в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цієї Інструкції.";

5) у абзаці третьому пункту 3.4. слова „подає відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин пропозиції до проекту розпорядження облдержадміністрації та пояснювальної записки до нього" замінити словами „готує проєкт розпорядження облдержадміністрації та пояснювальну записку до нього";

6) у абзаці другому пункту 3.5. слова „та подає його відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин" виключити;

7) у абзаці першому пункту 3.7. слово „затвердження" замінити словом „створення", слово „письмового" вилучити та після слів «ІАС „Місцеві бюджети"» вставити слова „та її перевірки";

8) абзац шостий пункту 5.1. доповнити реченням такого змісту:

„У разі подання розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області через систему дистанційного обслуговування розпорядження формується в одному екземплярі і зберігається у відділі зведеного планування та міжбюджетних відносин.";

9) у тексті Інструкції слово „проект" та слова „вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації" в усіх відмінках замінити відповідно словами „проєкт" та „заклади фахової передвищої та вищої освіти" у відповідних відмінках.

         2. Головному спеціалісту-юрисконсульту відділу фінансів місцевих органів влади та загальної роботи департаменту фінансів обласної  державної  адміністрації   Надії   Бляхарчук  подати  цей  наказ  на державну реєстрацію до

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).

         3. Відділу зведеного планування та міжбюджетних відносин департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Володимир Горщар) забезпечити доведення цього наказу після його державної реєстрації до головних розпорядників коштів обласного бюджету і головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області для застосування в роботі.

         4. Сектору інформаційного забезпечення департаменту фінансів обласної державної адміністрації  (Павло Цицюра) забезпечити оприлюднення цього наказу на вебсайті департаменту фінансів обласної державної адміністрації та опублікування в засобах масової інформації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту Володимира Селедця.

 

 

Директор                                                                                Ігор НИКИТЮК

 

Володимир Горщар 777 225

 

 

Наказ та інструкція

 
 
   
 
 
Технічна підтримка Веб-студія ТРЕК Дія. Цифрова освіта Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України