43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Про обласний бюджет на 2007 рік (від 27 грудня 2006 року № 7/16 м.Луцьк)

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України обласна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2007 рік у сумі 852801,3 тис.грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання у сумі 137908,7 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 14453,1 тис.грн. та субвенцій з державного бюджету у сумі 564613,3 тис.гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 803076,6 тис.грн., спеціального фонду бюджету 49724,7 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 4466,3 тис.грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2007 рік у сумі 855239,9 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 805515,2 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 49724,7 тис.грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.

3. Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету у сумі 2500,0 тис.гривень.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (згідно із додатком № 4 до цього рішення) на 2007 рік:

- іншу дотацію: додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 10839,8 тис.гривень;

- субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 100,0 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 314789,4 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 107909,7 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 16223,2 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 20474,3 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" у сумі 13210,1 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) у сумі 2000,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 700,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 1300,0 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях у сумі 1890,8 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність у сумі 4829,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 4271,4 тис.грн. та по спеціальному фонду – 557,9 тис.гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2007 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 року у сумі 1378,1 тис.гривень.

Установити, що надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу пільговим категоріям громадян, визначених Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, у 2007 році здійснюється у готівковій формі відповідно до грошових норм, затверджених обласною державною адміністрацією.

Обласній державній адміністрації здійснити розподіл решти міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, визначених у додатку № 1 до цього рішення, між бюджетами районів та міст обласного значення після прийняття відповідних постанов Кабінету Міністрів України у порядку, передбаченому Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”.

Відповідно до ст. 26, 44, 45, 46, 49, 60 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів, цінової політики та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області перерозподіляти кошти субвенцій з державного бюджету між місцевими бюджетами області з урахуванням фактичних нарахувань соціальних виплат та виходячи зі змін показників міжбюджетних відносин державного бюджету з місцевими.

Головним розпорядникам коштів обласного бюджету розподілити матеріальні ресурси і роботи, придбання, або здійснення яких проводиться за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету, з врахуванням пропозиції профільних комісій обласної ради.

5. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2007 рік у сумі 796,8 тис.гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2007 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визнати захищеними видатками обласного бюджету на 2007 рік видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст області.

У зв’язку з відсутністю у статті 55 Бюджетного кодексу України, Законі України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” інших обмежень та застережень щодо захищених статей видатків бюджету, крім заборони змінювати їх обсяги при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень, коригування у бік зменшення обсягів бюджетних призначень по захищених статтях з мотивів зміни структури видатків бюджету з урахуванням положень статті 52 Бюджетного кодексу України, не суперечить бюджетному законодавству.

7. Надати право обласній державній адміністрації укладати з управлінням Державного казначейства України в області договори на одержання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають при виконанні обласного бюджету, та середньострокових позичок в обсягах невиконання прогнозних надходжень доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 5).

9. Затвердити на 2007 рік згідно з додатком № 6 до цього рішення:

Обсяги повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 3452,0 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду – у сумі 3327,0 тис.грн, до спеціального фонду – у сумі 125,0 тис.гривень.

Обсяги надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1013,4 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 888,4 тис.грн., надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 125,0 тис.гривень.

Установити, що фінансування місцевих програм у галузі сільського і лісового господарства, рибного господарства та мисливства, а також охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, головним розпорядником коштів по яких визначено головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, здійснюється за рахунок повернення кредитів до загального фонду обласного бюджету.

10. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм згідно з додатком № 7 до цього рішення.

11. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.


Голова ради А.Грицюк

 
 
   
 
 
Технічна підтримка Веб-студія ТРЕК Дія. Цифрова освіта Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України