43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Прогресу,7
 
 
Департамент фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
 
 
[ Вітаємо Вас на нашому оновленому веб-сайті. Всі зауваження, побажання та пропозиції по роботі веб-сайту надсилайте на електронну адресу post@gfin.voladm.gov.ua ]
 
 
Курси валют

Курс доллара     Погода в Луцке
Голосування
Чи задоволені Ви рівнем своїх доходів?
Про обласний бюджет на 2011 рік (від 28.12.2010_року №_2/47)
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України обласна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету  на 2011 рік у сумі 1729862,9 тис. гривень, у тому числі обсяг дотації вирівнювання у сумі 409191,2 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 17965,2 тис. гривень та субвенцій з державного бюджету у   сумі 1053798,1 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у  сумі 1700665,0 тис. гривень, спеціального фонду бюджету 29197,9 тис. гривень. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету  на 2011 рік у сумі 1727927,9  тис. гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1668517,4  тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 59410,5 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 30222,6 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 30222,6 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 30222,6 тис. гривень (додаток № 6).

5.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  обласного бюджету на 2011 рік у сумі 2500,0 тис. гривень.

6. Затвердити згідно із додатком № 4 до цього рішення обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік:
-  додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 13473,9 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства,  дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 840163,1 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  у сумі 119206,3 тис. гривень;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на  одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 27322,9 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 33354,3  тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я у сумі 21382,9  тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 6229,7 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" у сумі 188,5 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2011 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року  у сумі 2194,0 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої  заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень у сумі 2430,5 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз у сумі 1319,6 тис. гривень;
- субвенцію Львівському обласному бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 100,0 тис. гривень;
- іншу субвенцію із загального фонду бюджету: на фінансування окремих видатків соціального захисту населення у сумі 9852,1 тис. гривень (на компенсаційні виплати реабілітованим громадянам – 0,6 тис. гривень, на надання допомоги по догляду за психічно хворими  - 1100,5 тис. гривень, на надання допомоги на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – 317,3 тис. гривень, на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6621,8 тис. гривень, на здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту і транспортне обслуговування та встановлення телефонів інвалідам I та II груп – 565,7 тис. гривень, на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій – 1246,2 тис. гривень).
Установити, що надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу пільговим категоріям громадян, визначених Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, у 2011 році здійснюється у готівковій формі відповідно до грошових норм, затверджених обласною державною адміністрацією.

7. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації:
- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та  місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій, допомог і компенсацій населенню, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з обласним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;
- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій на фінансування окремих видатків соціального захисту населення між бюджетами територій в межах їх загального обсягу з урахуванням фактичних нарахувань відповідних соціальних витрат;
- за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики проводити за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів обласного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з обласного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів обласного бюджету.   

8. Установити  на 2011 рік згідно із додатком № 5 до цього рішення обсяги повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 425,0 тис. гривень та обсяги надання кредитів з обласного бюджету у сумі 2360,0 тис. гривень.

9. Затвердити згідно з додатком №7 до цього рішення перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10.  Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2011 рік у сумі 850,0 тис. гривень.

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2011 рік за їх економічною  структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код 1120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
- поточні трансферти населенню (код 1340);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
- підготовка кадрів вищими навчальними закладами  І-ІІ рівнів акредитації, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст області (код 1172).

12. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 40834,2 тис. гривень  (додаток № 8).
Установити, що у 2011 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що  затверджуються обласною державною адміністрацією. Обласній державній адміністрації затвердити перелік програм, по яких встановлюються порядки використання коштів обласного бюджету.

13.  Відповідно до частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації укладати з головним управлінням Державного казначейства України в області договори на одержання позик на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, та  середньострокових позик на суми  невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету на 2011 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
    
14. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити головному фінансовому управлінню облдержадміністрації здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду обласного бюджету.

15. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
    
16. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.Голова ради                                                           В.Войтович

Никитюк 777 200

 

Завантажити Додатки

 
 
   
 
 
Технічна підтримка Веб-студія ТРЕК Дія. Цифрова освіта Волинська обласна державна адміністрація Веб-портал органів виконавчої влади Інтернет-представництво Президента України